BM CertificationПослуги
Європейська технічна оцінка ETA

Європейська технічна оцінка ETA

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 305/2011 встановлює гармонізовані умови збуту будівельної продукції в Європейському Союзі. Для оцінки експлуатаційних характеристик будівельних продуктів повинні використовуватися гармонізовані технічні умови. Гармонізовані технічні умови – це гармонізовані стандарти та європейські документи з оцінки. Маркування CE є обов’язковим для всієї будівельної продукції, що відповідає гармонізованим стандартам Застосовуючи маркування СЕ до будівельної продукції, виробник бере на себе відповідальність за відповідність цієї продукції заявленим характеристикам.

Гармонізовані стандарти не повністю охоплюють усі можливі будівельні продукти. Виробники нової, інноваційної будівельної продукції або продукції, що важко піддається стандартизації, також мають можливість отримати право використовувати маркування СЕ на своїх продуктах. Такі виробники повинні обрати Європейську технічну оцінку (ETA). Маркування CE не є обов’язковим для будівельної продукції, для якої не розроблений гармонізований стандарт.

Європейська технічна оцінка ETA

Зв’яжіться з нами!

Електронна пошта:  info.ua@bmcertification.com

Номер телефону:  +38 063 384 26 14

Якщо ви хочете отримати пропозицію, будь ласка, заповніть форму заявки:

Отримати пропозицію

Що таке Європейська технічна оцінка?

Європейська технічна оцінка (ETA) – це задокументована оцінка експлуатаційних характеристик будівельного продукту щодо його основних характеристик згідно з відповідним європейським документом з оцінки. Європейський документ з оцінки визначає методи оцінки.

В Європейській технічній оцінці, оцінка визначатиме та оцінюватиме не лише основні експлуатаційні властивості будівельного продукту, але й систему контролю виробництва. Таким чином, виробник зможе взяти на себе відповідальність за заявлені характеристики та переконатися, що вони підходять для кожної виробничої партії.

Європейська технічна оцінка описує будівельний продукт, його основні експлуатаційні характеристики та застосування Цей документ є рівноцінною основою для маркування CE будівельного продукту, так само, як і гармонізований стандарт. На відміну від гармонізованих стандартів, ЕТА розробляється для конкретного виробника у конкретному місці та обмежується виробником, для якого була розроблена оцінка.

Як проводити Європейську технічну оцінку?

Для успішного проведення Європейської технічної оцінки та отримання права на використання маркування СЕ на своєму будівельному продукті, компанія повинна забезпечити відповідність будівельної продукції Регламенту № 305/2011 та відповідному Європейському документу з оцінки (EAD).

Європейські технічні оцінки можуть проводитись лише уповноваженими Органами технічної оцінки (Technical Assessment Bodies – TAB), які є членами Європейської організації з технічної оцінки (European Organization for Technical Assessment – EOTA).

BM Certification, акредитований орган з сертифікації та єдина установа з технічної оцінки в Латвії, може провести Європейську технічну оцінку вашої продукції.

Зв’яжіться з нами для отримання детальної інформації.

Навіщо проводити Європейську технічну оцінку?

Європейська технічна оцінка гарантує, що основні характеристики продукту та системи контролю виробництва були оцінені Органом технічної оцінки.

Європейська технічна оцінка:

  • забезпечує оцінювання впровадження системи управління виробничим процесом;
  • гарантує, що виробничий процес та його основні експлуатаційні характеристики будуть сертифіковані, а також наявність експлуатаційних параметрів продукту;
  • підвищує конкурентоспроможність компанії на ринку шляхом набуття права на використання маркування СЕ на продукті та дозволяючи безперешкодно розповсюджувати товар на європейському внутрішньому ринку;
  • надає право на розробку Декларації експлуатаційних характеристик (Declaration of Performance – DoP);
  • підтверджує, що продукція компанії відповідає законодавству Європейського Союзу та вимогам відповідного оціночного документу;
  • надає надійну документацію від акредитованої третьої сторони про суттєві експлуатаційні характеристики будівельного продукту, порівнянні в Європі.

Примітка: ЕТА видається лише за запитом виробника. Важливо знати, що використання ЕТА не є можливим, якщо виробник розміщує на ринку будівельний продукт, для якого отримано ЕТА. У цьому випадку необхідно скласти Декларацію про експлуатаційні характеристики (DoP) та нанести маркування СЕ на продукт.

Отримати цінову пропозицію

Отримати цінову пропозицію

Юридична адреса

Контактна особа

За яким стандартом ви хочете сертифікувати компанію?

Сертифікація ланцюга поставок
Кліматична безпека
Сертифікація будівельної продукції
Сертифікація дерев'яних будівельних наборів
Регулювання деревини (ЄС та Велика Британія)
Сертифікація лісового господарства
Сертифікація безпеки харчових продуктів

Будь ласка, опишіть, чим займається компанія та які процеси та / або продукти / послуги ви хочете сертифікувати.

Додатковий коментар

Дякуємо, ваша заявка отримана!

Бажаєте закрити форму?
Дані не будуть збережені та надіслані.

Зв'яжіться з нами

Зв'яжіться з нами

Дякуємо, ваше повідомлення отримане!